Sverigedemokraterna i Uppvidinge | Sverigedemokraterna i Uppvidinge

Sverigedemokraterna Uppvidinge

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppvidinge

Här presenterar vi löpande information om föreningens verksamhet.
Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga!

Simon Bring 

Ordförande

Telefon: 0708-45 44 42

simon.bring@sd.se

 • Kom med i ett glatt gäng – kandidera nu!

  Av simonbring den 1 november, 2020
  0

  Nästa årsmöte för SD Uppvidinge närmar sig!

  Söndagen 24 Januari går det av stapeln, mer information kommer i andra kallelsen senast 14 dagar före årsmötet.

  Vid detta årsmöte kommer det att väljas ett antal distritsårsmötesombud. Vi i styrelsen ser helst att SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT kandiderar till distriktsårsmötesombud. Som ombud har du möjligheten att rösta vid distrikt Kronobergs nästa årsmöte i vår. Om du vill hjälpa oss med detta så sänd ett mail till bengt.wrana@sd.se med texten: ”Jag, [namn], kandiderar till distriktsårsmötesombud.”

  Om du dessutom vill hjälpa till med att utveckla SD Uppvidinge i en spännande tid där vi nu går in i förberedelse för valet 2022 så är det dags att kandidera till styrelseuppdrag nu och senast 1 dec. Du kan även nominera någon som du tycker skulle passa bra som styrelsemedlem. Om du är duktig på digitala redskap, rörlig bild, textförfattning eller har erfarenhet av föreningsarbete så får du gärna höra av dig om du vill hjälpa till även utanför styrelsearbetet!

  Kandiderar gör du lämpligast genom att gå in på https://minasidor.sd.se/

  och klicka på Nominering – Nominera någon. Nominera sedan dig själv och notera koden. Gå sedan in på Nominering – Dina kandidaturer och ange koden. Färdigt! Bifogat i detta mail finner du en utförlig guide. Om du har problem att logga in så kontakta Simon Bring, kontaktinfo längst ner.

  Eller genom att sända ett mail med följande text till bengt.wrana@sd.se

  Jag, Namn Efternamn, [medlemsnummer], kandiderar härmed till alla poster för styrelsen i SD Uppvidinge.”

  Valberedningen tar sedan fram ett förslag på styrelse som de presenterar för medlemmarna på årsmötet. Om du kandiderar till samtliga poster så underlättar du för valberedningen men du kan även kandidera för enskilda poster eller flera poster.

  Poster man kan kandidera/nominera till:

  Alla poster, ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot, suppleant, revisor, revisorssuppelant

  Man kan även nominera andra personer som man tror kan göra ett bra arbete i styrelsen. Det gör du genom minasidor.sd.se på samma sätt som beskrivet ovan för kandidatur men du sänder då koden i ett mail till den du nominerat.

  Kandidatur/nominering kan även skickas till: bengt.wrana@sd.se

  Senast den 1 december.

  Om du har några frågor, se kontaktuppgifter nedan.

  Varma Hälsningar, Simon Bring 0708454442 SD Uppvidinge

 • Årsmöte

  Av simonbring den 11 januari, 2020
  0

 • Dags att kandidera för plats i styrelse och valberedning!

  Av simonbring den 5 november, 2019
  0

  Nästa årsmöte närmar sig! Det kommer att inträffa mellan 15 januari – 28 februari, mer information kommer i en första kallelse senast 30 dagar före årsmötet.

  Om du vill hjälpa till med att utveckla SD Uppvidinge i en expansiv och spännande fas av föreningens historia så är det dags att kandidera nu och senast 1 dec. Du kan även nominera någon som du tycker skulle passa bra som styrelsemedlem.

  Kandiderar gör du lämpligast genom att sända ett mail med följande text till bengt.wrana@eon.se:

  Jag, Namn Efternamn, medlemsnummer 000000, kandiderar härmed till alla poster för styrelsen i SD Uppvidinge.”

  Det är viktigt att kandidatur eller nominering innehåller namn, efternamn, medlemsnummer och plats i styrelsen.

  Efter att kandidaturen tagits emot av valberedningen så sammanställer de alla kandidaturer som kommit in och intervjuar alla kandidater för att ta reda på vilken post som kan vara av intresse och bedöma lämpligheten som styrelsemedlem. Valberedningen tar sedan fram ett förslag på styrelse som de presenterar för medlemmarna på årsmötet.

  Om du kandiderar till samtliga poster så underlättar du för valberedningen men du kan även kandidera för enskilda poster eller flera poster.

  Poster man kan kandidera/nominera till:

  – alla poster

  – ordförande

  – vice ordförande

  – andre vice ordförande

  ledamot

  – suppleant

  revisor (får ej vara i valberedning eller styrelse)

  – revisorssuppleant (får ej vara i valberedning eller styrelse)

  Man kan även nominera andra personer som man tror kan göra ett bra arbete i styrelsen. Nominerar man någon, måste denna person godkänna nomineringen och bekräfta det till valberedningen med mejl, eller genom minasidor.sd.se

  Kandidatur/nominering skickas till: bengt.wrana@eon.se eller på minasidor.sd.se, senast den 1 december.

  Utöver detta kan ni även kandidera till valberedningen. (Får ej vara i styrelsen eller revisor)

  Detta gör man genom minasidor.sd.se eller till kommunföreningens ordförande, Simon Bring, senast den 1 december, med mejl till: simon.bring@sd.se.

  Exempel:  ”Jag, Namn Efternamn, medlemsnummer 000000, kandiderar till valberedningen för SD Uppvidinge.”

  Om du har några frågor, kontakta Simon Bring.