Dags att kandidera för plats i styrelse och valberedning! | Sverigedemokraterna i Uppvidinge

Dags att kandidera för plats i styrelse och valberedning!

Nästa årsmöte närmar sig! Det kommer att inträffa mellan 15 januari – 28 februari, mer information kommer i en första kallelse senast 30 dagar före årsmötet.

Om du vill hjälpa till med att utveckla SD Uppvidinge i en expansiv och spännande fas av föreningens historia så är det dags att kandidera nu och senast 1 dec. Du kan även nominera någon som du tycker skulle passa bra som styrelsemedlem.

Kandiderar gör du lämpligast genom att sända ett mail med följande text till bengt.wrana@eon.se:

Jag, Namn Efternamn, medlemsnummer 000000, kandiderar härmed till alla poster för styrelsen i SD Uppvidinge.”

Det är viktigt att kandidatur eller nominering innehåller namn, efternamn, medlemsnummer och plats i styrelsen.

Efter att kandidaturen tagits emot av valberedningen så sammanställer de alla kandidaturer som kommit in och intervjuar alla kandidater för att ta reda på vilken post som kan vara av intresse och bedöma lämpligheten som styrelsemedlem. Valberedningen tar sedan fram ett förslag på styrelse som de presenterar för medlemmarna på årsmötet.

Om du kandiderar till samtliga poster så underlättar du för valberedningen men du kan även kandidera för enskilda poster eller flera poster.

Poster man kan kandidera/nominera till:

– alla poster

– ordförande

– vice ordförande

– andre vice ordförande

ledamot

– suppleant

revisor (får ej vara i valberedning eller styrelse)

– revisorssuppleant (får ej vara i valberedning eller styrelse)

Man kan även nominera andra personer som man tror kan göra ett bra arbete i styrelsen. Nominerar man någon, måste denna person godkänna nomineringen och bekräfta det till valberedningen med mejl, eller genom minasidor.sd.se

Kandidatur/nominering skickas till: bengt.wrana@eon.se eller på minasidor.sd.se, senast den 1 december.

Utöver detta kan ni även kandidera till valberedningen. (Får ej vara i styrelsen eller revisor)

Detta gör man genom minasidor.sd.se eller till kommunföreningens ordförande, Simon Bring, senast den 1 december, med mejl till: simon.bring@sd.se.

Exempel:  ”Jag, Namn Efternamn, medlemsnummer 000000, kandiderar till valberedningen för SD Uppvidinge.”

Om du har några frågor, kontakta Simon Bring.