Vår politik | Sverigedemokraterna i Uppvidinge | Sida 4

Vår politik

Vår politik

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Nyhet

  DAGENS STORA NYHET

   

  Scan0009 KOPIA

   

   

   

   

  Mer info
 • 070

  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

  önskar vi i SD Uppvidinge alla våra medlemmar, väljare och sympatisörer.

  Vi har lagom till jul fått vår kommunförening godkänd och vi kommer att ha ett årsmöte i februari. Inbjudan till medlemmar kommer att skickas ut.

  Vill Du bli medlem så hör av dig till Anders Ljungkvist 0702-839234.

  Mer info
 • Valet närmar sig.

   

  Valarbetet började på Åseda marknad i torsdags och på fredagen fortsatte vi till Älghults marknad.

  Två mycket givande dagar med mycket folk och stor uppslutning av intresserade väljare.

  Fredag den 15 augusti finns vi på Dädesjö marknad.

  002 005 009 010 013 014

  Mer info
 • Sverigedemokraterna Kronobergs valmanifest 2014-2018

  TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO

  Det trygga och harmoniska samhället är en möjlighet. Vi anser att invandrare ska anpassa sig till vårt
  samhälle, värderingar och levnadsmönster, inte tvärtom. Vi anser vidare att det är föräldrarnas ansvar
  att ge sina barn modersmålsundervisning och inte skattebetalarnas.

  Vi vill:

  • Att våra kommuner motsätter sig all form av avtal med migrationsverket
  • Främja svensk kultur, svenska traditioner och svenska värderingar
  • Motverka svenskfientliga attityder i skolan

   

   

  STOPPA ANSVARSLÖS VINDKRAFTSUTBYGGNAD

  Vi ser vindkraften endast som ett komplement inom energiförsörjningen. Vindkraften kan inte fungera
  som baskraft med konstant elproduktion, då effekten varierar utifrån rådande vindförhållanden.
  Medel som idag satsas på att subventionera utbyggnad och drift av vindkraftsparker bör satsas på
  andra energikällor. I de fall man ändå väljer att bygga ut vindkraftverk måste hänsyn tas till natur, djur,
  närboende och miljöpåverkan.

  Vi vill:

  • Ompröva tidigare beslut om att etablera stora vindkraftsparker
  • Att stor hänsyn tas till miljö- och naturintressen samt lokal opinion vid etablering av vindkraft
  • Att de fastighetsägare som drabbas av sänkt marknadsvärde till följd av en vindkraftsetablering
  • ska kompenseras ekonomiskt av ägaren till vindkraftsparken

   

   

  DEMOKRATI

  En övergripande fråga för Kronoberg är demokratifrågan. Demokrati är beroende av medborgarnas
  vilja och möjlighet till engagemang, därvid måste vi arbeta och lyckas. Demokrati förutsätter att
  medborgarna har ett förtroende för oss politiker. Det uppnår vi genom dialog och ansvarstagande.

  Vi vill:

  • Att deltagande demokrati med kommunala folkomröstningar genomförs i viktiga frågor
  • Att forum och platser skapas för samtal och debatt

   

   

  FÖR BARNENS OCH FAMILJENS BÄSTA

  För att familjen ska fungera krävs att både föräldrarnas och barnens behov tillgodoses. Vår roll som
  beslutsfattare är att skapa de bästa förutsättningarna genom att erbjuda barnomsorg på obekväm
  arbetstid, stimulerande utemiljöer, gröna skolgårdar och pedagogisk verksamhet. Närhet och
  tillgänglighet är nyckelord för barnomsorgen. Från tidig ålder till skolan är barngruppernas storlek av
  betydelse. Med en god barnomsorg förebygger vi både stress och framtida problem. Vi fokuserar extra
  på småbarnsgrupperna.

  Vi vill:

  • Att våra skolor och barnomsorg ska kännetecknas av tillgänglighet, närhet och kvalitet
  • Att det ska vara en rimlig arbetsbelastning för personal inom omsorg och skola
  • Att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Att det finns tillgängliga och pedagogiska lekplatser samt ungdomsverksamhet i samtliga
  • kommundelar

   

   

  VÄRDIGHET GENOM HELA LIVET

  Våra äldre har efter ett långt arbetsliv rätt till vård och omsorg. Livet fortsätter efter pensioneringen.
  Boende vid våra äldreboenden ska ges möjlighet till en aktiv vardag. Möjligheten till trygghetsboende
  ska öka. Personalen inom äldreomsorgen ska ha löner som motsvarar deras insatser och utbildning.
  Människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och möjligheterna till delaktighet ska
  stärkas. Rätten till arbete och socialt liv på lika villkor ska förbättras.

  Vi vill:

  • Att det införs terapibiträde
  • Att det införs en parboendegaranti inom äldreomsorgen
  • Att intelligenta trygghetslarm erbjuds samtliga i riskgrupper
  • Att det ska skapas en långsiktig strategi för hur pensionärer och människor med funktionshinder
  • ska behandlas med värdighet, inte som andra klassens medborgare

   

  Mer info
 • GLAD MIDSOMMAR

  GLAD MIDSOMMAR

  ALLA VÄNNER OCH BEKANTA

  ÖNSKAR VI I SD UPPVIDINGE

  007

   

   

  Mer info
 • Nationaldagen

  Nationaldagen den 6 juni träffades medlemmar, respektive och barn på en Sommarträff.

  Flaggan vajade och solen sken.

  Tipspromenad, lotteri och ordlekar.

  Grattis till er som vann.

  Mat blev det ju också. Grillspett, pastasallad och bröd. Kaffe och tårta som avslutning.

  Ett stort tack till Kennet och Susanne för att vi fick ha festen i er härliga trädgård.

  059

   

   

   

  Mer info
 • OU-dagarna i Västerås

  Den 31 maj – 1 juni hölls OU-dagarna i Västerås. Cirka 460 deltagare. Vi var två från Uppvidinge Kommun. Susanne Karlsson och Kerstin Ljungkvist. Mycket trevligt och lärorikt. Många nya bekantskaper med folk från olika delar av vårt avlånga land.

  037 032  045 050

  Mer info
 • EU-valet

  Ett stort tack till våra väljare och sympatisörer i Uppvidinge Kommun.

  Med 17,5% var vi näst störst i kommunen. I Kronoberg Östra nådde vi bäst resultat.

  Vill också tacka er i Arbetsgruppen i Uppvidinge ni har gjort ett fantastiskt jobb.

  Nu börjar arbetet inför valet i september.

  Mer info
 • Kandidater

  SD grupp 026

  Kandidater till Kommunfullmäktige.

  Mer info
 • RÖSTA I EU-VALET 25 MAJ

                 Scan0001                      Scan0004

  Mer info